Taiwan NOW logo
TAIWAN
CONTEMPORARY
ARTSFEST
MENU
scroll down
2021 OCT-DEC
TOKYO | VIRTUAL | KAOHSIUNG
Taiwan NOW
Connecting people and people, people and nature through art and culture as we co-exist and co-prosper to create a better future.
ABOUT
PROGRAM 1—6  
PROGRAM 2—6  
PROGRAM 3—6  
PROGRAM 4—6  
PROGRAM 5—6  
PROGRAM 6—6  

ARTISTS

TDRI
TDRI
Plan b
Plan b
Double-Grass
Double-Grass
Michael LIN
Michael LIN
Atelier Bow-Wow
Atelier Bow-Wow
LEE Mingwei
LEE Mingwei
Benson TSAI
Benson TSAI
JL DESIGN ✕ Chung-lun WU ✕ Owen Wang
JL DESIGN ✕ Chung-lun WU ✕ Owen Wang
CinCin LEE
CinCin LEE
Hao-en
Hao-en
Nanwan Sisters
Nanwan Sisters
Sheng Xiang & Band
Sheng Xiang & Band
Moonshine Animation
Moonshine Animation
Dolce WANG
Dolce WANG
Alex Zhang Hungtai
Alex Zhang Hungtai
Kuo-Heng TSENG
Kuo-Heng TSENG
NAXS Corp.
NAXS Corp.
Digital Art Foundation
Digital Art Foundation
Stephanie SU
Stephanie SU
Ching-Hsuan LIN
Ching-Hsuan LIN
Miwa YANAGI
Miwa YANAGI
Shiu-Kim Taiwanese Opera Troupe
Shiu-Kim Taiwanese Opera Troupe
Chun-Mei Taiwanese Opera Troupe
Chun-Mei Taiwanese Opera Troupe
Ming Hua Yuan Tian Zi Art & Culture Group
Ming Hua Yuan Tian Zi Art & Culture Group
Shih-Hao YANG
Shih-Hao YANG
More
FOLLOW US